ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บช.น. เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

Download Attachments

  • pdf 20161223155736
    Date added: December 23, 2016 8:33 am File size: 57 KB Downloads: 173
  • pdf 20161223155723
    Date added: December 23, 2016 8:33 am File size: 60 KB Downloads: 121
  • pdf 20161223155749
    Date added: December 23, 2016 8:33 am File size: 58 KB Downloads: 111
To Top