ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บช.น. เรื่อง การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.)

Download Attachments

To Top