ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download Attachments

  • pdf 112.3176
    Date added: December 16, 2016 9:15 am File size: 53 KB Downloads: 95
To Top